Residenssit

Haku kesän 2022 ääniresidensseihin on käynnissä!

TSC:n residenssien tavoitteena on tukea erityisesti vapaan kentän toimijoiden työskentelyedellytyksiä ja tanssin toimialan kehittymistä sekä toimia alustana monitaiteellisille kokeiluille. Residensseihin valitaan taiteilijat avoimella haulla ja residenssijakso voi keskittyä esimerkiksi teoksen luomisprosessiin, uuden esityksen harjoittamiseen tai taiteellisen ajattelun kehittämiseen.

Genelecin mahdollistaman kaiutinjärjestelmän myötä TSC Studio toimii myös huipputason äänitaiteen laboratoriona. Osa vuosittaisista residensseistä varataankin erityisesti ääneen ja liikkeeseen painottuvalle työskentelylle. Näissä residensseissä taiteilijat pääsevät hyödyntämään TSC Studion poikkeuksellista, immersiivisen kokemuksen mahdollistavaa äänentoistojärjestelmää kokonaisuudessaan.

Avoin haku ääniresidensseihin kesälle 2022

TSC-ääniresidenssi mahdollistaa laboratoriomaisen ääni-liiketyöskentelyn – haku on nyt käynnissä!

TSC Studion ääniresidenssi tarjoaa mahdollisuuden äänen ja liikkeen suhdetta tutkivaan työskentelyyn. Ääniresidensseihin valitut tekijät pääsevät hyödyntämään TSC Studion immersiivisen äänielämyksen mahdollistavaa 23-kanavaista Genelec-kaiutinjärjestelmää koko laajuudessaan. Työskentelyn tavoitteena voi olla esimerkiksi monitaiteelliset kokeilut, teoksen valmistelu, tai äänellisen ammattitaidon syventäminen. Residenssiin voi hakea sekä ammattiuransa alussa olevat että jo pidempään työskennelleet tekijät.

Ääniresidenssejä on mahdollistamassa TSC Studion äänentoiston varustelusta vastannut Genelec. Residenssiohjelmalla TSC ja Genelec haluavat tukea äänitaiteellista innovointia ja ammattiosaamisen kehittymistä. Hae rohkeasti mukaan, haku vuoden 2022 ääniresidensseihin on käynnissä 3.2.2022 asti!

 

Kenelle?

Residenssityöskentelyn keskiössä on äänen ja liikkeen välisen yhteyden tutkiminen TSC Studion ääniteknistä kalustoa hyödyntämällä. Koska residenssien käytössä on Genelecin kaiutinjärjestelmä ja monikanavaääni, työryhmässä tulee olla järjestelmät teknisesti osaava henkilö.

Ääniresidenssiin voivat hakea esittävien taiteiden alalla toimivat yksittäiset tekijät, työryhmät sekä vakiintuneemmat ryhmät ja kollektiivit. Haku on suunnattu sekä nuorille ja vastavalmistuneille tekijöille että pidempään alalla työskennelleille. Valinnoissa keskeisenä onkin tekijöiden taiteelliset suunnitelmat ja äänen sekä liikkeen innovatiivinen yhdistäminen työskentelyssä.

TSC-ääniresidenssit on tarkoitettu taiteelliseen työskentelyyn. Työskentely voi tarkoittaa esimerkiksi monitaiteellisia kokeiluja, näyttämöteoksen valmistamista tai äänellisen osaamisen kehittämistä. Lähtökohtaisesti ääniresidenssejä ei ole tarkoitettu yksin musiikin tekemiseen tai äänittämiseen, ja työskentelyssä tulisi hyödyntää TSC Studion kaiutinjärjestelmää. Olemme kiinnostuneita, mitä mahdollisuuksia TSC Studio ja sen äänitekninen varustelu voi tekijöissä ruokkia. Ehdota siis rohkeasti omaa työsuunnitelmaasi!

Luethan huolellisesti tiedot residenssien aikatauluista, muut ehdot ja hakuohjeet ennen hakemuksen jättämistä.

 

Milloin ja mitä?

TSC tarjoaa vuonna 2022 kaksi ääniresidenssijaksoa. Työskentelyjaksot ovat pituudeltaan kahdesta kolmeen viikkoa. Residenssien ajankohdat ovat:

Residenssi I: Viikot 26–27 (27.6.–10.7.2022)
Residenssi II: Viikot 28–30 (11.–31.7.2022)

Residenssin aikana taiteilijat saavat käyttää työskentelyynsä TSC Studiota ilmaiseksi ja Studio on työryhmän käytettävissä kellon ympäri koko jakson ajan. Lisäksi Residenssitaiteilijat saavat käyttöönsä Genelecin 23-kanavaisen äänentoistojärjestelmän. Muusta TSC Studion teknisen varustelun (linkki tilat-sivulle) hyödyntämisestä sovitaan erikseen. TSC:n henkilökunta ohjeistaa työryhmät residenssin käytäntöihin ja Studion teknisen kaluston käyttöön jakson alussa.

Lisäksi residenssitaiteilijoilla on mahdollisuus saada mentorointia TSC:n vakituiselta residenssitaiteilijalta, äänisuunnittelija Tuomas Norviolta sekä TSC:n muulta taiteelliselta ja tuotannolliselta henkilöstöltä erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti.

Residenssiin kuuluu vähintään yksi yleisökohtaaminen, joka voi residenssistä riippuen olla esimerkiksi avoin harjoitus, demo, keskustelutilaisuus tai muu vastaava. Yleisökohtaamisen aikatauluista ja sisällöistä sovitaan tapauskohtaisesti. Residenssiin kuuluu myös työskentelyn avaaminen Genelecille ja TSC:lle sekä viestinnällinen yhteistyö.

Residenssi ei sisällä majoitusta, matkajärjestelyjä tai niiden rahallista korvausta.

Tutustu tarkemmin TSC Studion varusteluun ja äänikalustoon.

 

Hakuohjeet

Residenssipaikkaa haetaan täyttämällä verkkolomake:
terosaarinen.com/tsc-aaniresidenssi-hakulomake

Hakijan vastuulla on varmistaa, että hakemuslomake sekä lomakkeessa vaaditut liitetiedostot on toimitettu onnistuneesti aikataulun puitteissa.

 

Hakuaika ja valintaprosessi

Haku residensseihin umpeutuu 3.2.2022 klo 16:00. Verkkolomake sekä liitetiedostot tulee olla toimitettuina hakuajan umpeutumiseen mennessä.

Saapuneita hakemuksia käsitellään luottamuksellisesti. Hakemuksia käsittelevät ja arvioivat henkilöt eivät kerro sivullisille tietoja hakijoista tai hakemusten sisällöistä.

Päätökset residensseihin valittavista taiteilijoista tekee TSC:n taiteellisesta ja tuotannollisesta sekä Genelecin henkilöstöstä koottu työryhmä. TSC:n vakituinen residenssitaiteilija, äänisuunnittelija Tuomas Norvio toimii valintaprosessissa asiantuntijaroolissa.Valinnat tehdään yhdenvertaisuuteen ja monimuotoisuuteen liittyvät näkökulmat huomioiden.

 

Hakemusten valintakriteerit ovat:

– Uusia avauksia äänen suhteesta liikkeeseen
– Omaleimainen taiteellinen ajattelu
– Työskentelyn tavoitteellisuus
– Hankkeen toteutettavuus
– Genelec-äänijärjestelmän käyttö työskentelyssä

Lisäksi hakemusten eduksi lasketaan taiteilijoiden kiinnostus monitaiteellisuuteen ja suuntautuneisuus suurille näyttämöille.

 

Ilmoitamme valinnoista kaikille hakijoille henkilökohtaisesti viimeistään maaliskuussa 2022.

Lisätietoja residenssiohjelmasta, -hausta ja TSC Studiosta antaa tuotantopäällikkö Carita Weissenfelt. Puhelimitse tiedustelut ark. ke–pe klo 12–16 välillä.

 

>>> TÄYTÄ HAKULOMAKE <<<

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Carita Weissenfelt
Tuotantopäällikkö
carita.weissenfelt(at)terosaarinen.com
040 705 6808

PALAUTETTA ÄÄÄNIRESIDENSSITYÖSKENTELYSTÄ

”Ääniresidenssi TSC Studiossa mahdollisti meille tutkimusmatkan äänen ja liikkeen välisen suhteen tarkasteluun. Kahden viikon residenssin aikana keskityimme teoksemme äänimateriaalin kehittämisen lisäksi myös esitysmuodon tutkimiseen. Yhtä monipuolista äänijärjestelmää on harvoin mahdollisuus käyttää – varsinkaan näin aikaisessa vaiheessa luomisprosessia. Ihmettelimme jatkuvasti äänen luomia mahdollisuuksia ja innostuimme pienimmistäkin yksityiskohdista! Teimme paljon erilaisia kokeiluja, äänitimme omaa puhettamme ja kuljetimme ääntä tilassa. Genelecin järjestelmä avaa äänellisiä näkökulmia, joita ei välttämättä tulisi muuten edes ajatelleeksi.

Lokakuussa, pari kuukautta residenssimme jälkeen järjestetty demoviikonloppu tarjosi hienon mahdollisuuden kohdata yleisöä ja päästä takaisin TSC Studioon työskentelemään. Myös residenssiohjelmaan kuuluvat mentoroinnit ajoittuivat koko syksyn pituudelle. Kaiken kaikkiaan TSC-residenssi oli meille käänteentekevä kokemus: saimme tukea ja opimme paljon. Myös demoviikonlopusta jäi todella lämmin ja onnellinen olo! Nuorina taiteilijoina olemme valtavan kiitollisia mahdollisuudesta työskennellä tilassa, joka antaa eväitä unelmoinnille kohti suurempia näyttämöitä.”

– Iida Hägglund ja Maija Viipuri (TSC:n ääniresidenssissä 07/2021)

IMMERSIIVINEN ÄÄNI LUO SUUNNATTOMAN KOKEMUKSEN

TSC Studio on varusteltu 22 kaiuttimella ja kahdella kalibrointijärjestelmällä, jotka mahdollistavat immersiivisen kuuntelukokemuksen. Se osallistaa kokijat kokonaisvaltaisella fyysisyydellään, joka tuo mukanaan myös vahvasti emotionaalisen ulottuvuuden.

Järjestelmän on suunnitellut TSC Studion vakituinen residenssitaiteilija, Tero Saarinen Companyn äänisuunnittelijana vuodesta 2017 työskennellyt Tuomas Norvio.

”TSC Studioon piirtyy äärimmäisen tarkka äänikuva, jossa pienimmätkin yksityiskohdat äänenvärissä ja dynamiikassa on mahdollista kuulla. Siellä on puhdas sointi kovemmillakin äänenpaineilla ja systeemi toimii optimaalisesti sekä suunnittelevaan työskentelyyn että esittämiseen. Tilan kalibroitavuus GLM-järjestelmällä on merkittävää ja aikaa säästävää. Suomessa tällaista järjestelmää ei ole missään vastaavassa paikassa.

Minulle mielenkiintoisinta TSC Studion luomista mahdollisuuksista juuri nyt on äänen suunnattomuuden kanssa työskentely: kun äänellä ei ole tulosuuntaa eikä kuulija hahmota sen tulevan tietystä lähteestä, kokemus tapahtuu ikään kuin kuulijan itsensä sisällä ja tulee aivan erityisellä tavalla iholle”, Norvio kuvailee.

Äänentoistojärjestelmän on mahdollistanut ammattiaudion ja immersiivisen äänentoistoteknologian edelläkävijä, Iisalmessa tuotteitaan kehittävä ja valmistava Genelec.

”Tavoitteemme on tuoda esille huipputeknologian ja taiteen syvemmät ja sisällöllisemmät yhteiset ulottuvuudet ja luoda yhdessä jotain ainutlaatuista. Pitkäjänteinen arvopohjainen yhteistyö Tero Saarinen Companyn kanssa antaa meille mahdollisuuden kokeilla ja luoda uutta ihmisille sekä oppia toinen toisiltamme. TSC Studio on ainutlaatuinen alusta, jonka kautta voimme auttaa myös tulevaisuuden tekijöitä tavoittamaan unelmiaan ja edistämään taiteen ja yhteiskunnan kehitystä”, summaa yhteistyökonseptista vastaava Genelecin Brand Artist ja hallituksen jäsen Juho Martikainen.

Syvenny taiteelliseen työhön TSC Studiossa

TSC tarjoaa vuosittain 2–4 taiteilijalle tai työryhmälle mahdollisuuden taiteelliseen työskentelyyn tarkoitettuun residenssijaksoon TSC Studiossa. Residenssitoiminnan tavoitteena on tukea toimialan kehittymistä tarjoamalla resursseja taiteelliseen työskentelyyn ilmaisen harjoitustilan muodossa. Residenssiin voivat hakea esittävien taiteiden alalla toimivat yksittäiset taiteilijat, työryhmät sekä vakiintuneemmat ryhmät tai kollektiivit, jotka ovat kiinnostuneita kehollisesta ilmaisusta.

TSC toteuttaa kerran vuodessa ääniresidenssin, joka keskittyy äänen ja liikkeen yhteyttä tutkivaan, äänitaiteellis-tekniseen, laboratoriomaiseen työskentelyyn. Työskentelyn tavoitteena voi olla uudenlaiset monitaiteelliset kokeilut, teoksen valmistaminen tai ammattitaidon syventäminen. Kansainvälisellä hakumenetelmällä toteutettavia ääniresidenssejä on mahdollistamassa TSC Studion immersiivisen äänentoiston varustelusta vastannut Genelec.

TSC-residensseihin valitaan taiteilijat avoimella hakuprosessilla. Residenssit mahdollistavat 1–4 viikon työskentelyperiodin Tero Saarinen Companyn hiljattain valmistuneessa TSC Studiossa. Kunkin residenssijakson tapauskohtaiset tavoitteet ja tarpeet huomioiden, residenssin kokonaisuus voi myös sisältää räätälöityjä yleisötilaisuuksia sekä taiteellista ja tuotannollista mentorointia TSC:n vakituiselta henkilöstöltä.

Ääniresidenssien käytössä on Studion äänentoistojärjestelmä kokonaisuudessaan ja työryhmässä tulisikin olla ääniteknisesti orientoitunut henkilö. Muissa residensseissä teknisen kaluston hyödyntämiseen liittyvät mahdollisuudet neuvotellaan tapauskohtaisesti.

PALAUTETTA RESIDENSSITYÖSKENTELYSTÄ

”TSC residenssi toimi lähtölaukauksena teosprosessillemme. Oli upeaa saada aikaa ja rauhaa etsiä, kokeilla ja pohtia – tällaisen paineettoman, hautumaan jäävän työskentelyjakson kauan ennen ensi-iltaa soisi oikeastaan kuuluvan jokaiseen teosprosessiin!

Huolimatta siitä, että residenssiaika toimi meille ikään kuin vapaana leikkikenttänä kehollisille kokeiluille ja ajatuksena oli, ettei mikään materiaali olisi välttämättä pysyvää, oli hauskaa huomata, miten osa materiaalista kuitenkin oitis lunasti paikkansa.

TSC Studion tilat ovat hulppeat ja todella toimivat. Innostuimme esimerkiksi työstämään liikemateriaalia lattiatasossa, sillä lämmitetty, pitoa, mutta myös sopivasti liukkautta tarjoava lattia suorastaan kutsui liukumaan ja rullaamaan ympäri tilaa.

Äänisuunnittelijamme käyttöön annettu laaja äänentoistojärjestelmä, joka mahdollisti 12 eri pisteestä tulevat äänet, toi tilaan liikettä ja muutti äänen hyvin fyysiseksi kokemukseksi. Ääni liikkui ympäri tilaa tanssijoiden mukana ja loi mielikuvia pyörivästä, vellovasta tilasta.”

– Sanni Giordani, Mostly Mass -työryhmä (TSC-residenssissä 03/2021)

AVOINTEN HAKUJEN VALINNAT KEVÄÄLLE 2022

Tiia Kasurinen: SURFACE

Joulu-tammikuussa taiteilija-koreografi Tiia Kasurinen työstää työryhmänsä kanssa uutta näyttämöteosta. Vuonna 2022 ensi-iltansa saava tanssiteos SURFACE on vinksahtanut Disney-satu ja antiteesi lastentarinoille; yhtäaikaisesti humoristinen ja riipaiseva näkökulma katseen kohteena olemisesta.

Lue lisää

Nuua Company: Blueberry Burdock

Huhtikuussa TSC Studiossa työskentelee Nuua Companyn perustaja, nykysirkustaiteilija Olli Vuorinen, joka kehittelee tulevaa sooloteostaan Blueberry Burdock (ohj. Thomas Monckton). Residenssissä Vuorinen työryhmineen etsii “jonglöörin kuriositeetilla” uusia kulmia esinemanipulaatioon ja kehonliikkeen ilmaisuun.

Lue lisää
Seuraamme sinua voidaksemme parantaa käyttökokemustasi ja viestiäksemme sinua kiinnostavista aiheista.